Szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink
Iratrendezés

Első lépésben szétválogatjuk az iratokat selejtezendő, továbbőrzendő és maradandó értékű iratokra. A továbbőrzendő iratokat irattári dobozokba helyezzük majd szervezeti egységenként, keletkezési évenként, ügykör, tárgykör szerint csoportosítjuk és elkészítjük az irattári jegyzéket. Az elkészített irattári jegyzéket elektronikus és nyomtatott formában az ügyfelünk rendelkezésére bocsátjuk.

Iratselejtezés, megsemmisítés

A hatályos jogszabályokban meghatározott őrzési idő lejártával kiselejtezzük irataikat. A selejtezett iratanyagot leragasztott zsákokban helyezzük el és elkészítjük a selejtezési jegyzőkönyvet. A selejtezési eljárást követően gondoskodunk az iratok elszállításáról és a zúzással történő megsemmisítéséről.

Iratmegőrzés, adatszolgáltatás

A megőrzendő iratanyagot irattárainkba szállítjuk az ország bármely területéről átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Betárolás után az elhelyezett iratokat napra készen nyilvántartjuk és gondoskodunk az évenkénti felülvizsgálatról. A kért adatokat a szerződésben meghatározott időn belül juttatjuk el megrendelőinknek.

Folder Iratrendező Bt.
9022 Győr, Bástya u. 54. Tel.:30/216-8448
Email: info@iratrendezes.hu, Web: http://www.iratorzes.hu